நான் புதிய யோகா காலுறை நான் நீங்கள் காட்ட வேண்டும் செக் ஆபாச குழு Joi

காட்சிகள்: 301
நினைவில் செக் ஆபாச குழு போது நீங்கள் கூறினார் என்று என் உடற்பயிற்சி கூடம், ஷார்ட்ஸ் ஒரு சிறிய குறுகிய பக்கத்தில்? சரி, நான் முடிவு என்று நான் கடைக்கு போக இன்று அழைத்து சில யோகா காலுறை!