ஸ்வான் செக் ஆடுவது லேக் (நிர்வாண நடன)

காட்சிகள்: 270
இன்னும் நினைக்கிறேன் பாலே சலித்து? நீங்கள் செக் ஆடுவது வரை காத்திருக்க பார்க்க நட்கிராக்கர் இந்த இளம் நடன கலைஞர். (மன்னிக்கவும் தணிக்கை, ஆனால் நான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை முழு பதிப்பு மற்றும் அவர் ஒரு பெரிய உடல்.)