தெய்வங்களை செக் செக்ஸ் தெரு draenei உள்ளிட்ட உள்ளன கிண்டல் நீங்கள்

காட்சிகள்: 155
வணக்கம் தோழர்களே! மேம்படுத்த முயற்சி, என் திறமைகளை நிறுவல் ஒரு சிறிய, எனவே உள்ளன இல்லை "தைரியமான" குதித்து காட்சிகளின், மேலும் டிராக்குகள் இருந்து draenei உள்ளிட்ட உள்ளன ஆரம்ப இடங்களில், அவர்கள் செக் செக்ஸ் தெரு மிகவும் ஆசுவாசப்படுத்தும்...:)