- எம்மா ஹிக்ஸ் - 47кг - வார்ப்பு, ஆபாச ஆன்லைன் செக் ஒல்லியாக கனடிய பெண்

காட்சிகள்: 1065
எம்மா ஒரு ஸ்மார்ட் பெண் மற்றும் அவர் தெரியும் என்று இந்த சாதாரண நடிப்பதற்கு, அதனால் அவரது ஆடைகளை ஆஃப் வர ஆபாச ஆன்லைன் செக் உடனடியாக காட்டுகிறது ஏன் அவர் போன்ற ஒரு நிறமான உடல் அவரது திறன்கள் படுக்கையில்