பொன்னிற, ஆதிக்கம், மற்றும், ஃபிங்கர்டு, ஆபாச செக் தெரு ஒரு கலப்பு போராட

காட்சிகள்: 787
பொன்னிற கலப்பு மல்யுத்த maledom ஆதிக்கம் சுயஇன்பம் விரல் வெடித்தல் ஆபாச செக் தெரு பல உச்சியை ஹேரி அவ மீண்டதாக அவமானம், தாக்குதல், போர் கூண்டு வெற்றி பாய்கள் பிரதிநிதித்துவம் தடுமாறிக் காலீ Radka பறிக்கப்பட்டது